6

2ημερη εκδρομή Νυμφαίο - Φλώρινα - Καστοριά

στις 11 - 12 Νοεμβρίου

Πρόγραμμα εκδρομής