ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020Τίτλος Ενίσχυση της επιχείρησης ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ που επλήγη από τον Covid-19 στην Ήπειρο
Φορέας Υλοποίησης ΜΑΝΔΑΛΟΣ Ν ΤΣΩΝΟΣ Χ ΟΕ
Προϋπολογισμός 15.000 €
Διαρθρωτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Περιγραφή Κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Covid -19
Στόχοι - Αποτελέσματα Βελτίωση ρευστότητας επιχείρησης – διατήρηση θέσεων εργασίας